Vzdělávání

Informace a znalosti jsou klíčové pro správná rozhodnutí. A u obelch a balení to platí také. Pro naše partnery pořádáme odborná školení a konference a předáváme jim naše zkušenosti z různých oblastí průmyslového balení a seznamujeme je s nejnovějšími trendy a názornými případovými studiemi.

Díky získaným znalostem a informacím pak mohou zákazníci lépe porozumět problematice balení, a tím, mimo jiné, snížit náklady nejen na samotné balení, ale také v rámci dalších podnikových činností, jako je výroba či logistika.

Vzdělávání

 

Pro nákup a používání správných obalů, pro nalezení úspor jsou znalosti klíčové. My znalosti máme a rádi se s vámi o ně podělíme. Stačí říct.