Komplexní balení

V rámci divize komplexního balení vyvíjíme a vyrábíme složitější obaly především pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Tyto obaly jsou vždy určeny pro konkrétní projekt a proces jejich tvorby se skládá z několika sousledných kroků.

Vývoj obalů se uskutečňuje v našem designerském centru, kde je na základě vstupní analýzy vypracován projekt, včetně výkresové dokumentace. Na základě výkresu jsou zhotoveny prototypy, které jsou podrobeny testování. Po odsouhlasení zákazníkem začínáme sériovou výrobu.

Důležité výchozí předpoklady pro návrh balení:

  • dokonalá ochrana proti poškození při manipulaci a transportu
  • optimální ochrana citlivých, pohledových a lakovaných dílů
  • dlouhá životnost a odolnost obalů
  • snížení nákladů spojených s manipulací a dopravou
  • snadná recyklovatelnost

 

Komplexní balení představuje tu nejnáročnější oblast průmyslového balení. Důkazem toho, že děláme svou práci dobře, je neustále rostoucí počet zákazníků.

Vývoj obalů Druhy obalů Použité materiály